comas.advertising@yahoo.com © Copyright CoMas Act Land Srl. Toate drepturile rezervate comas.advertising@yahoo.com Despre noi | Design | Branding | Web Design | Printuri | Materiale Promotionale | Promotionale Craciun | Web Site  Standard | Web Site Luxury | Web Site Premium | Magazin On-Line Standard | Magazin On LIne Premium |  Optimizare SEO | Carti de vizita | Flyere | Pliante | Plicuri personalizate | Coli cu antet | Mape de prezentare |  Brosuri | Cataloage | Calendare  | Afise | Carti | Door Hangers | Etichete autocolante | Bilete evenimente | Imprimare  CD/DVD | Semne volumetrice | Bannere stradale | Mesh | Autocolante | Steaguri/Drapele | Casete luminoase |  Totemuri | Roll-up / Snap-up / Pop-up |  | Termeni si conditii | Plata | Portofoliu | Clienti | Mapa de prezentare |  Contact  Descarca Mapa de Prezentare  Preturi ieftine la calitate maxima!!!  Oriunde in Romania !!!  1. BENEFICIARUL are drepturi depline asupra materialelor transmise spre prelucrare PRESTATORULUI si isi  asuma intreaga responsabilitate in ceea ce priveste eventualele:  a. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi  de proprietate intelectuala (brevet,  nume, marci inregistrate etc.), legate de  materialele predate pentru prelucare sau in legatura cu acestea.  b. daune – interese, costuri, taxe  si cheltuieli de orice natura, aferente.  2. PRESTATORUL are drepturi depline asupra creatiilor si materialelor concepute si realizate conform  obiectului prezentului contract, materiale si creatii ce nu incalca prevederile punctului 1.,  pana la achitarea  integrala a contravalorii prezentului contract.  3. BENEFICIARUL nu are nici un drept asupra creatiilor si materialelor concepute si realizate conform  obiectului prezentului contract de catre PRESTATOR, materiale si creatii ce nu incalca prevederile punctului 1.,  pana la achitarea integrala a contravalorii prezentului contract, BENEFICIARULUI fiindui interzis sa le  foloseasca pana la acea data, in caz contrar fiind obligat la plata de daune-interese in cuantum de 250%  valoarea contractului/comenzii.  DREPTURI DE PROPIETATE INTELECTUALA
0727.809.804. 0727.809.804.
Follow Me on Pinterest